Elektroporace

Aktivní zapracování látek do pleti pomocí bipolárních proudů

NEINVAZIVNÍ OŠETŘENÍ

Určité druhy aktivních látek jako kyselina hyaluronová, kolagen a podobně, mají velké molekuly, proto je pro ně nemožné proniknout do hlubších vrstev pokožky, kde mají plnit svoji funkci. Díky elektroporaci dojde o otevření průchodů mezi buňkami a tím se otevře vstup pro tyto látky.

Elektroporace je nebolestivá, neinvazivní, účinná metoda.

Toto ošetření je součástí kompletního ošetření v ceně 1500 Kč

Objednejte si termín: